"Poland under Communism. A Cold War History", Anthony Kemp-Welch, Cambridge 2008 : [recenzja]

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 46 (2011) s. 291-294
Magdalena Nowak , Anthony Kemp-Welch (aut. dzieła rec.)

 

do góry