Polacy-Żydzi-Sowieci - nadal "zbyt trudne" pytania?

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 46 (2011) s. 237-242
Daniel Boćkowski , Krzysztof Jasiewicz (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Krzysztof Jasiewicz ,Rzeczywistość sowiecka 1939-1941 w świadectwach polskich Żydów ,Warszawa 2009

 

do góry