Międzyprzestrzenie dyskursu : intertekstualność intermedialność : analiza zjawisk w kontekście wybranych tekstów audiowizualnych, literackich i liternetowych

Przegląd Humanistyczny, Tom 50, Numer 2 (395) (2006) s. 15-28
Agnieszka Ogonowska

 

do góry