Przyczynek do dziejów studiów hebraistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Lektorat hebrajskiego na Wydziale Filozoficznym (1926-1939)

Analecta : studia i materiały z dziejów nauki, Tom 18, Numer 1-2 (35-36) (2009) s. 65-72
Małgorzata Śliż

 

do góry