Między Wschodem a Zachodem. Bernard Syruć (Siruć) 1731-1784

Analecta : studia i materiały z dziejów nauki, Tom 18, Numer 1-2 (35-36) (2009) s. 7-50
Jarosław Kurkowski

 

do góry