"W kręgu „Gofreda” i „Orlanda”. Księga pamiątkowa Sesji Naukowej Piotra Kochanowskiego (w Krakowie, dnia 4-6 kwietnia 1967 r.)", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Nr 22, ss.294, 2 nlb. + 2 wklejki ilustr. : [recenzja]

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, Tom 62, Numer 2 (1971) s. 262-276
Stanisław Grzeszczuk

 

do góry