Ethica : terra ubi leones : skąd się biorą rozbieżności w naszych ocenach etycznych

Przegląd Humanistyczny, Tom 50, Numer 5/6 (398/399) (2006) s. 163-169
Anna Brożek, Jacek Juliusz Jadacki

 

do góry