"Integracja społeczna ludności rodzimej Śląska po 1945 roku", pod red. Władysława Jachera, Opole 1994 : [recenzja]

Kultura i Społeczeństwo, Tom 39, Numer 3 (1995) s. 215
Bronisław Gołębiowski , Władysław Jacher (aut. dzieła rec.)

 

do góry