Jak się drukowały "Volumina Legum" Józafata Ohryzki

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 50, Numer 3 (1936)
Andrzej Wojtkowski

 

do góry