Finał przygotowań w 1906 roku do prapremiery "Nocy listopadowej"

Pamiętnik Teatralny : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce teatru, Tom 30, Numer 3/4 (119/120) (1981) s. 277-282
Jan Michalik

 

do góry