"Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych", zebrał i oprac. Mieczysław Cieplewicz, Warszawa 1968 : [recenzja]

Rocznik Warszawski, Tom 10 (1971) s. 380-381
Stanisław Herbst , Mieczysław Cieplewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry