Artium Quaestiones

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISSN 0239-202X

up