Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia (Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ISSN 0208-5275

up