Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauka o Książce

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ISSN 0137-3404

up