Hybris. Internetowy Magazyn Filozoficzny

Ośrodek Badań Filozoficznych
Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 1689-4286

up