Studia Prawnicze i Administracyjne

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
ISSN 2081-8025

up