Folia Bibliologica

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISSN 1230-2376

up