Kultura i Wartości

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Filozofii
ISSN 2299-7806

up