Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ISSN 2081-3333

up