Studia Kulturoznawcze

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ISSN 2084-2988

up