Res Gestae. Czasopismo Historyczne

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ISSN 2450-4475

up