Studia Romanica Posnaniensia

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza
ISSN 0137-2475

up