Przegląd Strategiczny

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ISSN 2084-6991

up