Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ISSN 0137-5202, 1234-2041

up