Kronika Warszawy
Tom 19 ( 1988), Nr 3/4 (75-76)

Archiwum Państwowe M. St. Warszawy
ISSN 0137-3099

do góry