Zarządzanie Zmianami : zeszyty naukowe
2013, Nr 4

"PRET" S. A.
ISSN 1426-0018

do góry