Zarządzanie Zmianami : zeszyty naukowe
1997, Nr 2(6)

"PRET" S. A.
ISSN 1426-0018

do góry