Zarządzanie Zmianami : zeszyty naukowe
1998, Nr 1(7)

"PRET" S. A.
ISSN 1426-0018

do góry