Kronika Warszawy
Tom 5 ( 1974), Nr 3 (19)

Archiwum Państwowe M. St. Warszawy
ISSN 0137-3099

do góry