Ruch Biblijny i Liturgiczny
Tom 70 ( 2017), Nr 1

Polskie Towarzystwo Teologiczne
ISSN 2391-8497

do góry