Ruch Biblijny i Liturgiczny
Tom 10 ( 1957), Nr 2

Polskie Towarzystwo Teologiczne
ISSN 2391-8497

do góry