Ruch Biblijny i Liturgiczny
Tom 13 ( 1960), Nr 2

Polskie Towarzystwo Teologiczne
ISSN 2391-8497

do góry