Ruch Biblijny i Liturgiczny
Tom 37 ( 1984), Nr 4

Polskie Towarzystwo Teologiczne
ISSN 2391-8497

do góry