Ruch Biblijny i Liturgiczny
Tom 41 ( 1988), Nr 1

Polskie Towarzystwo Teologiczne
ISSN 2391-8497

do góry