Art & Business : gazeta aukcyjna
Tom 9 ( 1997), Nr 7-8 (88-89)

Instytut Promocji Kultury
ISSN 0867-3160

do góry