Biuletyn Historii Sztuki
Tom 64 ( 2002), Nr 1-4

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry