Biuletyn Historii Sztuki
Tom 49 ( 1987), Nr 3/4

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry