Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Akademia Umiejętności