Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach