Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Instytut Badań Gospodarczych