Rocznik Historii Sztuki
Tom 18 (1990)


Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0080-3472

do góry