Rocznik Historii Sztuki
Tom 4 (1964)


Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0080-3472

do góry