Rocznik Historii Sztuki
Tom 24 (1999)


Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0080-3472

do góry