Rocznik Historii Sztuki
Tom 16 (1987)


Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0080-3472

do góry