Rocznik Historii Sztuki
Tom 34 (2009)


Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0080-3472

do góry