Biuletyn Historii Sztuki
Tom 27 (1965)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry