Rocznik Historii Sztuki
Tom 5 (1965)


Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0080-3472

do góry