Rocznik Historii Sztuki
Tom 12 (1981)


Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0080-3472

do góry