Rocznik Historii Sztuki
Tom 19 (1992)


Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0080-3472

do góry