Rocznik Historii Sztuki
Tom 8 (1970)


Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0080-3472

do góry